O NOUĂ MODALITATE DE COMUNICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

La sfârșitul lunii iunie a.c. a fost adoptată și publicată Legea nr. 192/2022, care completează Codul de procedură civilă. Se introduce un singur nou articol, al cărui text este suficient de succint, clar și explicit încât să îl putem reproduce:

“Art. 154^1: Comunicarea hotărârilor judecătoreşti
(1)Comunicarea hotărârilor judecătoreşti se va face, din oficiu, prin poştă electronică dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanţei în timpul procesului. Comunicarea va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei, care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă.
(2)Hotărârile judecătoreşti se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.
(3)Dacă comunicarea prin poştă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poştă electronică, comunicarea hotărârilor judecătoreşti se va face potrivit art. 154.”

Această nouă modalitate de comunicare, în sfârșit adaptată realităților contemporane, reduce din timpii pe care îi presupunea comunicarea prin poștă. Pe de altă parte, se întrevăd semne de întrebare în practică, legate de dovada momentului comunicării și semnificația expresiei “sistemul folosit”, dar nu putem decât să fim optimisti și să salutăm fără rezerve această schimbare binevenită.

Share this post