Domenii de expertiză


Am început parcursul profesional din postura de consilier juridic, atât în mediul public, cât și în cel privat. Cunoștințele dobândite astfel mi-au fost extrem de utile și în profesia de avocat, permițându-mi o abordare eficientă și de succes în domenii variate. Mă simt confortabil atât în fața unei instanțe de judecată, cât și la masa negocierilor sau în postura de consultant.

Dreptul asigurărilor/accidente auto

Am fost consilier al uneia dintre cele mai importante firme de asigurări din țară, astfel încât cazuistica ce ține de recuperarea despăgubirilor cauzate prin producerea unor evenimente asigurate, fie ele accidente rutiere sau de altă natură, îmi este extrem de familiară. Ca avocat, am abordat asemenea spețe cu succes și consider că este unul dintre principalele domenii în care dau măsura calităților mele profesionale. Nu doar un simplu avocat, sunt motociclist și sofer, ceea ce îmi permite să am o înțelegere mai bună asupra dinamicii accidentelor, în special cele moto, precum și asupra încărcăturii emoționale pe care un asemenea eveniment o presupune. Servicii oferite: asistența și reprezentarea clienților în procedura instrumentării dosarelor de daune, a eventualelor tranzacții amiabile, pe parcursul cercetării și urmăririi penale, respectiv în fața instanțelor penale sau civile, după caz, în vederea recuperării despăgubirilor etc.

Contacteaza-ne! »

Contencios administrativ

Relația cu instituțiile care exercită puterea statală este, din păcate, una extrem de delicată și presupune o serie de cunoștințe specializate și o abordare specifică. În postura de jurist în cadrul unor asemenea instituții am avut ocazia să cunosc nu doar latura profesională, dar și profilul uman și, implicit, modul optim de abordare pe care această relație îl impune. Pe cale de consecință, este un alt domeniu în care am excelat și din postura de avocat. Servicii oferite: aistența și reprezentarea părților în procedura plângerii prealabile și în cadrul acțiunilor în contencios administrativ (anularea actelor și contractelor administrative, recunoașterea dreptului pretins, repararea pagubei cauzate).

Contacteaza-ne! »

Dreptul Muncii

Am reprezentat cu succes, atât în instanță, căt și în afara acesteia, persoane juridice/angajatori sau fizice/salariați, în cadrul unor litigii de muncă sau al altor situații conflictuale izvorâte din raporturile juridice angajator-angajat. Servicii oferite: asistență și reprezentare în procedura cercetării disciplinare, încetarea contractelor individuale de muncă, negocierea contractelor colective de muncă, incălcarea drepturilor salariale sau a altor privilegii ale salariaților, impunerea unor clauze abuzive de către angajatori etc.

Contacteaza-ne! »

Drept Sportiv

Din postura de avocat, dar și de practicant al sportului, mi-am adus contribuția profesională la buna funcționare a unor cluburi sportive, la desfășurarea a unor evenimente de profil și mai ales – experiență pe care o consider una dintre cele mai satisfăcătoare reușite profesionale – la recunoașterea unei noi ramuri de sport în România (arte marțiale mixte/MMA). Servicii oferite:  asitența și reprezentare în operațiuni interne proprii cluburilor sportive, în organizarea evenimentelor sportive, în efectuarea demersurilor pentru recunoașterea de cluburi sportive, federații, noi ramuri de sport etc.

Contacteaza-ne! »

Drept Contractual

Deși întâlnit zilnic în relațiile comerciale, abordarea acestui domeniu este departe de a fi optimă. În ce mă privește, consider că în această materie prevenția este preferabilă soluțiilor litigioase. Prin urmare, mă pot mândri cu faptul că am reușit să îmi pun la adăpost clienții de o serie de situații neplăcute și potențial costisitoare. Servicii oferite: redactare de contracte și acte adiționale, negocieri, operațiuni interne proprii societăților comerciale etc.

Contacteaza-ne! »

Litigii având ca izvor răspunderea civilă delictuală

Răspunderea impusă de săvârșirea unor fapte civile delictuale dă naștere unor drepturi la despăgubire pe care mulți cetățeni le ignoră. Cazuistica este bogată si frecvent întâlnită în viața cotidiană. Accidente, distrugere, avarii, pentru fiecare dintre aceste evenimente neplăcute există o persoană vinovată, fizică sau juridică, de drept privat sau public, care poate și trebuie trasă la răspundere de către persoana/persoanele păgubite. Servicii oferite: asitența și reprezentare în orice demersuri, amiabile sau litigioase, necesare pentru recuperarea despăgubirilor.

Contacteaza-ne! »