Avocat Mihai Stoenciu


Onestitate deplină, profesionalism și prioritizarea clientului. Profesez de 20 ani, urmărind simultan satisfacerea intereselor clientului și respectarea unor standarde de calitate profesională care să îmi facă cinste.

Citeste mai mult!

Domenii de expertiză


Dreptul asigurărilor/accidente auto

Am fost consilier al uneia dintre cele mai importante firme de asigurări din țară, astfel încât cazuistica ce ține de recuperarea despăgubirilor cauzate prin producerea unor evenimente asigurate, fie ele accidente rutiere sau de altă natură, îmi este extrem de familiară.

Vezi detalii! »

Contencios administrativ

Relația cu instituțiile care exercită puterea statală este, din păcate, una extrem de delicată și presupune o serie de cunoștințe specializate și o abordare specifică.

Vezi detalii! »

Dreptul muncii

Am reprezentat cu succes, atât în instanță, căt și în afara acesteia, persoane juridice/angajatori sau fizice/salariați, în cadrul unor litigii de muncă sau al altor situații conflictuale izvorâte din raporturile juridice angajator-angajat.

Vezi detalii! »

Drept sportiv

Din postura de avocat, dar și de practicant al sportului, mi-am adus contribuția profesională la buna funcționare a unor cluburi sportive, la desfășurarea a unor evenimente de profil și mai ales la recunoașterea unei noi ramuri de sport în România (arte marțiale mixte/MMA).

Vezi detalii! »

Drept Contractual

Deși întâlnit zilnic în relațiile comerciale, abordarea acestui domeniu este departe de a fi optimă. În ce mă privește, consider că în această materie prevenția este preferabilă soluțiilor litigioase.

Vezi detalii! »

Litigii având ca izvor răspunderea civilă delictuală

Răspunderea impusă de săvârșirea unor fapte civile delictuale dă naștere unor drepturi la despăgubire pe care mulți cetățeni le ignoră. Cazuistica este bogată si frecvent întâlnită în viața cotidiană.

Vezi detalii! »

Solicită o opinie