Avocat Mihai Stoenciu


Absolvent al Facultății de Drept, Universitatea București în anul 2000, am fost consilier juridic până în anul 2012 când, din dorința de a practica individual, după cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism, autoimpuse, am promovat ca avocat definitiv examenul de specialitate și am devenit membru al Baroului București. Am fost unul dintre cei doi consilieri care au devenit membri ai Baroului București în sesiunea de examinare octombrie 2012.

Îmi practic profesia în mod echilibrat, cu o abordare atentă și dedicată fiecărui client în parte. Nici o speță nu este similară alteia, dar pentru fiecare dintre ele sunt necesare atenție, profesionalism, răbdare și mai ales identificarea cât mai multor soluții, dintre care trebuie aleasă cea optimă raportat la particularitățile situației. Consider că este esențială evaluarea șanselor de reușită, înainte de a efectua orice demers legal, în așa fel încât clientul, fie el persoană fizică sau juridică, să își poată estima potențialul de succes și să poată alege în mod eficient demersurile de făcut, costurile de suportat și resursele (de timp, nervi, așteptări) de cheltuit.

Colaborez cu o serie de profesioniști în domeniul legal (avocați, notari, executori judecătorești) și în domenii conexe (experți autorizați, contabili) a căror prestanță și conduită profesională sunt exemplare.

“Fiat justitia, pereat mundus”

mihai stoenciu - cabinet de avocat