UN NOU CAZ DE REVIZUIRE

Printr-o lege neintrată în vigoare la data publicării prezentului articol (va intra în vigoare la 11.06.2022) se adaugă un nou caz de revizuire, atât în materie civilă, cât și penală, ceea ce va duce la modificarea codurilor de procedură respective. De notat că legea amintită aduce câteva modificări și procedurii de judecată în fața Curții Constituționale.

Așadar, atât ÎCCJ cât și CCR pot “solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului să emită un aviz consultativ cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea ori aplicarea drepturilor şi libertăţilor din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau din protocoalele la aceasta, ridicate într-o cauză aflată pe rolul său, în cazul în care apreciază că avizul consultativ este necesar pentru soluţionarea acesteia”

Până la comunicarea avizului în cauză, ÎCCJ poate suspenda judecata, iar la CCR aceasta se suspendă de drept. Avizul nu are caracter obligatoriu pentru instanța națională. Sesizarea realizată nu împiedică formularea ulterioară a unei cereri individuale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu aceeaşi cauză. Pentru detalii legate de conținutul cererii adresate CEDO, căi de atac împotriva încheierii de suspendare etc, vă recomandăm lectura Legii nr. 173/2022.

Share this post