MODIFICAREA COMPETENȚEI INSTANȚEI ÎN MATERIE CONTRAVENȚIONALĂ

În data de 20 aprilie a.c. a fost adoptată Legea nr. 107/2022, publicată în Monitorul Oficial la 21 aprilie și intrată în vigoare la 24 ale aceleiași luni. Acest act normativ aduce o singură modificare OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, dar este o modificare importantă pentru contravenienți (și cine dintre noi nu a fost contravenient măcar o dată-n viață ?!). Așadar, la competența prevăzută de art. 32 alin. (1) din OG, conform căreia instanța învestită să judece plângerea contravențională este cea în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta, se adaugă o alta, alternativă, care indică drept instanță competentă și cea de la domiciliul sau sediul petentului. Subliniem caracterul alternativ al acestei competențe, deci ori care dintre cele două instanțe – de la locul săvârșirii contravenției SAU de la domiciliul/sediul contravenientului – este “la fel” de competentă, plângerea putând fi îndreptată către oricare din ele.

Share this post