ASISTENTUL MEDICAL ESTE FUNCȚIONAR PUBLIC (POTRIVIT ÎCCJ)

Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, asistentul medical este funcționar public, NOTA BENE! în înțelesul legii penale. Mai bine zis, prin prisma infracțiunii de abuz în serviciu. Asistentul medical poate fi deci subiect activ (făptuitor) al acestei infracțiuni. Pe de altă parte, nu îi sunt aplicabile dispozițiile Codului administrativ. Decizia integrală, a cărei motivare conține câteva distincții interesante – între semnificațiile și întinderile diferite ale noțiunii de “funcționar public” în dreptul administrativ vs dreptul penal – se găsește aici.

Share this post