IMPORTANT!!! MODIFICARE ESENȚIALĂ ÎN MATERIA TAXELOR DE TIMBRU

Fără prea multe comentarii – legate de motivele pentru care s-a ajuns la această modificare nesperată de unii dintre noi – supunem atenției publicului larg faptul că în data de 16 martie a.c. a fost adoptată Legea nr. 32/2021, care adaugă articolului 7 al OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru un alineat nou, alineatul 2, cu următorul conținut “(2) Acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice se taxează cu 100 lei.“.

Această completare are o importanță specială mai ales pentru victimele (sau urmașii victimelor) accidentelor auto care se adresează pentru despăgubiri asigurătorilor RCA. Taxa de timbru calculată la valoare reprezenta până în prezent un impediment major pentru persoanele care solicitau despăgubiri – pentru daune materiale și morale – în instanță, pentru că, evident, cu cât suma cerută era mai mare, cu atât creștea și valoarea taxei de timbru ce trebuia plătită odată cu introducerea cererii. De asemeni, duse sunt discuțiile despre taxarea în civil în cazul faptelor delictuale care au făcut obiectul unui dosar penal, clasat înainte de începerea urmăririi penale din diverse motive (de cele mai multe ori, pentru că numărul de zile de îngrijire medicală nu încadra fapta în categoria infracțiunlor).

Aproape sigur va urma o avalanșă de litigii având ca obiect asemenea despăgubiri, va fi interesant de urmărit dacă practica instanțelor naționale va deveni unitară în privința cuantumului sumelor acordate, pentru că momentan ea variază sălbatic și imprevizibil, inclusiv în cadrul acelorași instanțe.

Share this post