APLICAREA ÎN TIMP A ACTELOR NORMATIVE PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

Decizia ÎCCJ nr. 25/26.10.2020 referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a art. 55 din OUG nr. 80/2013 – “În cazul proceselor începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, tuturor cererilor formulate în cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale şi incidente procedurale, precum şi căilor de atac, ordinare şi extraordinare, le sunt aplicabile, în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, dispoziţiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.”

Share this post