ÎCCJ, DESPRE TRANZACȚII

Și începem prin a preciza că este vorba despre “tranzacție” în sensul procedural civil al termenului, avut în vedere de art. 438-441 Cod procedură civilă coroborate cu art. 2267 Cod civil, iar nu în sensul din limbajul comun, potrivit căruia, spre exemplu, orice act juridic cotidian poate fi considerat o tranzacție.

Așadar, ÎCCJ a ținut să precizeze, într-o hotărăre pronunțată în iunie 2020, că, pentru a duce la finalizarea unui litigiu dedus instanțelor de judecată, tranzacția trebuie să aibă formă scrisă și să fie prezentată instanței (ceea ce atât dispozițiile incidente ale Codului de procedură civilă cât și ale Codului civil prevedeau deja destul de clar, dar au fost ignorate de recurentă). Mai mult, tranzacția nu poate fi dedusă din coroborarea oricăror alte probe aflate la dosarul cauzei (cu excepția înscrisului ce constată tranzacția). Nu se poate lua act de stingerea litigiului prin tranzacție în lipsa întrunirii condițiilor mai sus menționate.

În speță recurenta, o societate de asigurări, a încercat să suplinească lipsa tranzacției în formă scrisă prin indicarea corespondenței electronice cu partea adversă, prin fixarea de comun acord cu cealaltă parte a unei formule de plată a despăgubirii și penalităților, și chiar prin executarea obligației ce îi incumba (respectiv plata unor sume de bani).

Deși potrivit dreptului material civil, plata parțială reprezintă recunoașterea datoriei (art. 2538 alin. 2 Cod civil), iată că din punct de vedere procedural, simpla plată parțială, fara a fi însoțită, așa cum spuneam, de prezentarea tranzacției în formă scrisă, nu reprezintă o manifestare procesuală explicită a debitorului obligației și nu lipsește de interes eventualele demersuri ulterioare ale creditorului.

Morala simplă și directă a unei expuneri poate prea detaliate și tehnice a opiniei ÎCCJ este că, dacă aveți un dosar pe rol și în decursul acestuia ajungeți “la pace” cu partea adversă, în mod amiabil și poate fără mijlocirea instanței, pentru a fi siguri că această înțelegere produce efecte este obligatoriu să o înmânați și judecătorului, evident în formă scrisă.

Pentru o lectură atotcuprinzătoare a argumentelor instanței supreme, aici.

Share this post