MODIFICAREA LEGII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE NR. 31/1990

Legea amintită a fost modificată în data de 30 octombrie a.c., urmând ca aceste modificări să intre în vigoare la data de 5 noiembrie 2020. Schimbările aduse sunt menite să simplifice procedurile de înscriere și de transfer al părților sociale în ceea ce privește societățile cu răspundere limitată.

Astfel, dintre cele mai importante modificări, amintim

– eliminarea cuantumului minim de 200 lei în privința capitalului social al srl;
– eliminarea valorii minime de 10 lei a părții sociale, tot în privința srl;
– eliminarea obligației de a face dovada vărsămintelor la momentul înregistrării srl în Registrul Comerțului;
– la înmatricularea, respectiv la schimbarea sediului social al societății (este vorba despre orice tip de societate, nu doar srl), nu se mai cere ca documentul care atestă dreptul de folosință să fi fost înregistrat la ANAF. Ulterior înregistrării în Registru, această instituție va transmite documentul în cauză către ANAF;
– eliminarea obligației de a înregistra în Registrul Comerțului actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele noilor asociați, în privința srl;
– eliminarea obligației de prezentare a dovezii de disponibilitate și rezervare a firmei, în cazul continuării srl cu un singur asociat.

Ca atare, Legea nr. 31/1990 va fi republicată în Monitorul Oficial, dându-se textelor o nouă numerotare, impusă de noile modificări.

Share this post