TERMENUL PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Succint: amintitul termen a fost prelungit (iar), atât în ce privește societățile comerciale, cât și asociațiile și fundațiile, cu cel mult 90 (nouăzeci) de zile începând cu data încetării stării de alertă. Actul normativ care aduce această prelungire este OUG nr. 191/2020, publicată în Monitorul Oficial din 30.10.2020.

Share this post