ATINGEREA ADUSĂ UNOR DREPTURI NEPATRIMONIALE

Prin Decizia nr. 1/2023, pronunțată de completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, ÎCCJ a stabilit că litigiile având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale, cereri întemeiate pe prevederile art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil, atunci când acestea sunt formulate simultan cu cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 253 alin. (4) din Codul civil de a se acorda despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat care nu depăşesc valoarea de 200.000 lei inclusiv, SUNT DE COMPETENȚA MATERIALĂ A TRIBUNALELOR.

Cu alte cuvinte, în termeni mai simpli, dacă cineva aduce atingere onoarei, demnității, dreptului la reputație, etc. ale dumneavoastră, și doriți ca instanța de judecată să constate că aceste fapte sunt injuste și nelegale, și totodată solicitați despăgubiri de maxim 200.000 lei, trebuie să adresați cererea de chemare în judecată tribunalului, iar nu judecătoriei.

Share this post