REPUTAȚIA ȘI PRESTIGIUL PERSOANEI JURIDICE

Cu toții o simțeam, o intuiam, o foloseam uneori în demersurile noastre litigioase sau ne, dar acum, iată, ideea a fost consfințită printr-o soluție a ÎCCJ. Da, persoana juridică ARE dreptul la reputație și prestigiu, are dreptul de a fi ocrotite și poate să ceară despăgubiri în cazul în care aceste drepturi îi sunt încălcate și suferă un prejudiciu.

În Decizia Secției I Civile nr. 2532/2020, Curtea concluzionează că “Chiar dacă prin prevederile art. 72 alin. (1) Cod civil, ce reglementează dreptul la demnitate, se face referire doar la persoana fizică, dispozițiile alin. (2) al aceluiași articol, ce instituie obligația de a nu aduce atingere onoarei și reputației unei persoane, se pot aplica și persoanei juridice, dat fiind faptul că reputația nu este un drept care să poată aparține exclusiv persoanei fizice.
În acest sens trebuie avut în vedere că şi persoana juridică este subiect de drept, titular de drepturi şi obligaţii, iar dreptul la reputaţie al unui asemenea subiect de drept nu poate fi limitat la rolul pe care îl poate avea ca element al fondului de comerţ, ci trebuie privit (similar cu situaţia subiectului de drept persoană fizică) ca mod de percepţie şi nivel de apreciere din partea altor subiecte de drept.”

Pentru detaliile speței, link aici.

Share this post