POTENȚIALĂ MODIFICARE NORMATIVĂ – CONTRACTELE DE LEASING NU VOR MAI FI TITLURI EXECUTORII

Conform unei inițiative legislative, contractele de leasing nu vor mai fi titluri executorii a priori. Potrivit expunerii de motive, destul de concisă pentru o modificare atât de importantă – expunerea are o pagină jumătate – contractele de leasing, cel puțin cele în care utilizatorul are calitatea de consumator, își vor pierde caracterul executoriu. De curând, propunerea cu pricina a trecut de controlul de constituționalitate.

Această modificare înseamnă că societățile de leasing va trebui să se adreseze mai întâi instanțelor de judecată, pentru a putea executa silit eventualii debitori-consumatori. Ceea ce, evident, va face mai dificila, sau măcar mai îndelungată, procedura executării silite.

Deși expunerea de motive nu precizează, înclinăm să credem că noțiunea de “consumator” este cea definită de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 – “Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.” Ceea ce înseamnă că amintita propunere exclude de la această măsură menită, cel puțin la nivel de intenție, să echilibreze pozițiile inegale ale părților contractului de leasing, tocmai societățile comerciale, care reprezintă bună parte din utilizatorii bunurilor luate în leasing. Și ne întoarcem la vechea problemă a legii privind clauzele abuzive, care dă o definiție atât de restrictivă, unii ar putea zice chiar discriminatorie, noțiunii de “consumator”, din sfera căreia exclude persoanele juridice.

Pentru o expunere mai detaliată a conținutului propunerii, a efectelor acesteia, precum și expunerea de motive și stadiul în care se află propunerea în prezent, aici.

Share this post