DESPRE ATITUDINILE UNOR PERSOANE CARE AU CALITATEA DE MAGISTRAT

Ca să mai destindem un pic atmosfera vremurilor, parcă prea apăsătoare și plumburie, o să ne permitem să punem în lumină ceva practică judecătorească de data recentă a ÎCCJ. Sigur, pentru aceia dintre noi care profesează de cealaltă parte a barei, care suntem în aceeași măsură profesioniști, dar și spectatori, cele menționate mai jos nu mai sunt, din păcate, de mult timp noutăți. Ele nu formează, desigur, o regulă, dar s-au mai întâlnit cazuri.

Este vorba despre un domn judecător care a avut un comportament neadecvat față de colegii de complet, se pare că în plină ședință de judecată. Cităm din hotărărea pronunțată în recurs de ÎCCJ “domnul judecător A. a săvârşit următoarele fapte: a manifestat un comportament neadecvat şi agresiv în completul de judecată din care făcea parte, în timpul şedinţelor de judecată din datele de 11 aprilie 2016 şi de 16 mai 2016, când, în lipsa acordului preşedintelui de complet, a intervenit pe parcursul dezbaterilor, aspect ce a determinat refuzul colegilor de a mai face parte din completele colegiale alături de domnul judecător A.; a folosit un limbaj neadecvat faţă de domnul judecător B., căruia i se adresa cu apelative necolegiale ce făceau referire la originea etnică şi aspectul fizic ale acestuia din urmă; a avut o atitudine necorespunzătoare faţă de cei doi judecători C. şi B. prin afirmaţiile privind activităţile “neprincipiale” din biroul nr. 136 în care îşi desfăşoară activitatea domnul judecător B. detaliate în mod explicit şi în două cereri de abţinere formulate în cursul lunii septembrie 2016, incidentul relatat de domnul judecător A. în motivarea declaraţiilor de abţinere, constituind şi obiectul unui articol-pamflet publicat în ediţia on-line a publicaţiei “D.” “. De asemeni, “limbajul folosit de domnul judecător A. faţă de domnul judecător B., căruia i se adresa cu apelativele “khazar” şi “cinco de mayo” făcând referire la originea etnică şi aspectul fizic ale acestuia din urmă, a fost perceput ca având o conotaţie negativă la adresa persoanei petentului.” Considerăm că este de ajuns pentru a se forma o imagine asupra recurentului, judecător, subliniem, nu la vreo instanță inferioară, ci la însăși Curtea de Apel Cluj. Textul integral al Deciziei nr. 26/2019 a ÎCCJ aici.

Lăsăm pe fiecare să tragă ce concluzii consideră oportune din cele de mai sus. Un lucru este cert: este în interesul întregii societăți ca asemenea atitudini să fie sancționate cu promptitudine si proporțional cu gravitatea faptelor săvârșite. Până una, alta, art. 16 alin. (2) este încă în Constituție – “Nimeni nu este mai presus de lege”.

Share this post