NECONSTITUȚIONALITATE ÎN MATERIA CONTESTAȚIEI PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI

CCR a emis o Decizie – nr. 604/16.07.2020 – prin care a fost admisă o excepție de neconstituționalitate a art. 524 alin. (3) Cod procedură civilă. Este vorba despre un paragraf care stabilește că amintita contestație se judecă de același complet învestit cu judecarea cauzei însăși a cărei tergiversare este pusă în discuție.

Cu unanimitate de voturi, completul CCR a admis această excepție, considerând că regula instituită de art. 524 alin. (3) CPC încalcă principiul independenței și imparțialității instanței. Astfel. dând judecarea acestei contestații în sarcina aceluiași complet care judecă speța propriu-zisă, acest principiu poate fi și chiar este știrbit.

Chiar dacă soluția de respingere a amintitei contestații poate fi atacată la instanța ierarhic superioară cu plângere, CCR a considerat că acest fapt “nu echivalează cu înlăturarea sau acoperirea lipsei de imparţialitate obiectivă a primei instanţe” și că “în realitate, există doar un singur grad de jurisdicţie care îndeplineşte exigenţele dreptului la un proces echitabil, şi anume plângerea. Primul nivel de jurisdicţie este inutil şi inefectiv din perspectiva dreptului la un proces echitabil, pentru că nu respectă o cerinţă esenţială a acestuia”.

Decizia este publicată în Monitorul Oficial din data de 22.10.2020, dată de la care art. 524 alin. (3) CPC este neconstituțional. Probabil că, de lege ferenda, această contestație va fi soluționată de un complet diferit dar de același grad, din cadrul aceleiași instanțe învestite cu judecarea cauzei propriu-zise.

Share this post